Värme

Vår fastighet värms med hjälp av fjärrvärme från Göteborg Energi. Det vattenburna systemet är centralt för alla bostäder både i huvudhuset och gårdshuset.
För att säkerställa att vi har rätt temperatur i våra hus har vi i flera lägenheter placerat ut mätpunkter som vi kan övervaka digitalt. Mätpunkterna är viktiga för att vi skall kunna drifta vårt värmesystem effektivt och de får inte plockas bort, gör man det får man betala hela ominstallationen.
 
Föreningen ansvarar för värmen och att radiatorerna med termostat fungerar. Normalt har vi ca 20 grader i lägenhetstemperatur men vid snabbt omslag till kallt väder och/eller hård blåst kan det tillfälligt sjunka ned mot 18 grader. Vårt hus är ifrån 1888 med den tidens byggnadsteknik vad gäller bland annat väggarnas uppbyggnad.
 
Några saker att tänka på:
Varje bostadsrättshavare ansvarar för att rätt förutsättningar finns för att radiatorerna ska kunna ge tillräcklig värme i lägenheterna. Bygg inte in och undvik att ställa soffan framför radiatorerna, det försämrar värmeförmågan radikalt. Detsamma gäller om långa gardiner hängs framför radiatorerna.
Är radiatorerna varma men rummet kallt - kontrollera så att luften fritt kan cirkulera och föra ut värmen från radiatorerna till rummet.
 
Är radiatorerna kalla eller om det bubblar i dem - lufta radiatorn.  (Kvarstår problemet gör en felanmälan via mail eller Boappa.)
 
Vid egen kontroll, mät temperaturen 1 m in i rummet och 1 m ovanför golvet, normalt skall den vara ca 20 grader.
 
Om ni upplever att det trots allt känns lite kallt ibland, tänk då på vad ni själva kan påverka genom att kanske lägga ut en extra matta eller ta på ett par värmande sockor eller tofflor.