Styrelsen
Vi i styrelsen gör vårt yttersta för att ditt boende ska bli så bra som möjligt. Styrelsen består av nedanstående medlemmar och vi är indelade i olika huvudsakliga ansvarområden, Boendegruppen, Fastighetsgruppen och Ekonomi.
Styrelsen har möte månadsvis, vanligen andra veckan (måndag eller onsdag) i månaden (ej Juli) då beslut om bland annat nya medlemmar fattas.

Ali Mohammadian  
Ordförande (Ledamot)

Per Eriksson
Ekonomi (Ledamot)

Josefin Lindell       
Sekreterare, Fastighet (Ledamot)

Peter Theorin            
Fastighet (Ledamot)

Ulrika Wiklander
Boende (Ledamot)

Fredrik Tolinsson
Boende (Suppleant)

Erik Bengtsson
Fastighet (Suppleant)

Valberedningen
Valberedningens uppdrag är att inför föreningens årliga stämma nominera en styrelse. Detta genomförs genom att intervjua och aktivt söka efter blivande styrelseledamöter inom föreningen. Den nuvarande valberedningen består av: Michael Andersson, Gunilla Henkler Morton och Azin Taheri.
Det finns alltid ett behov av nya personer till styrelsen, intresserad av att medverka i styrelsen?
Kontakta då Michael på mail.