Allmänna utrymmen

På dessa undersidor hittar du information om våra allmänna utrymmen såsom gård, tvättstuga mm. Här hittar du viktig information och lite regler för allas vår trevnad.

Portkod

Koden till portlåset är lika för alla uppgångar. Koden ändras med ett visst tidsintervall. När koden ändras meddelas samtliga boende.

Dörrar
Vi måste alltid se till att dörrarna går i lås så att inga obehöriga kommer in i fastigheten.
Tänk på att stänga dörrarna utan att slå igen dem då det är relativt lyhört i fastigheten, detta gäller även lägenhetsdörrarna.


Trappuppgångar
Skall alltid hållas rena från cyklar, barnvagnar, bråte och andra saker. Ingenting får förvaras på respektive våningsplan och/eller i trappentréer. Detta enligt räddningstjänsten. Blommor i trappfönstren är tillåtet om dessa sköts om.
Rökning får ej ske i trappuppgångarna. De som väljer att röka på gården, och/eller utanför entréerna måste tillse att fimpar inte slängs på dessa ställen.
Ta fimpen med dig in!

Gemensamma källarutrymmen
Er dörrnyckel passar till samtliga gemensamma utrymmen t.ex. källaren. Gångarna i källaren får inte användas för förvaring av tillhörigheter. Detta enligt räddningstjänsten. Föremål som förvaras i källargångarna kommer att forslas bort.
Dörrar som ni tar ner från lägenheten skall ovillkorligen märkas med lägenhetsnummer och var i lägenheten de normalt sitter. De skall sedan förvaras i respektive lägenhets källarförråd, får ej avyttras. Rökning är inte tillåten i källaren.
Brandfarliga vätskor (t.ex. bensin och diesel) får under inga omständigheter förvaras i källaren, inte heller lösningsmedel för färg och liknande.
Utanför den nedre källaren på 3:an finns en orange blixtlampa. Det är ett vattenlarm för avloppspumpen i denna källare. Skulle ni se denna lampa tänd kontakta snarast fastighetsskötaren. Om ni inte får kontakt med fastighetsskötaren, kontakta SOS-alarm.