Styrelsen
Vi i styrelsen gör vårt yttersta för att ditt boende ska bli så bra som möjligt. Styrelsen består av nedanstående medlemmar och vi är indelade i olika huvudsakliga ansvarområden, Boendegruppen, Fastighetsgruppen och Ekonomi.
Styrelsen har möte månadsvis, vanligen andra veckan (måndag eller onsdag) i månaden (ej Juli).

Liselott Högberg
Boende (Ordförande)

Per Eriksson
Ekonomi (Ledamot)

Staffan Bremander      
Sekreterare, Boende (Ledamot)

Peter Theorin            
Fastighet (Ledamot)

Joacim Nordh
Fastighet (Ledamot)

Heléne Hansson
Boende (Ledamot)

Johan Ekberg
Fastighet (Suppleant)

Lars Karlsson
Fastighet (Ledamot)

Valberedningen
Valberedningens uppdrag är att inför föreningens årliga stämma nominera en styrelse. Detta genomförs genom att intervjua och aktivt söka efter blivande styrelseledamöter inom föreningen. Den nuvarande valberedningen består av: Michael Andersson och Anders Jegerfalk.
Det finns alltid ett behov av nya personer till styrelsen, intresserad av att medverka i styrelsen?
Kontakta då Michael på mail.