Styrelsen
Vi i styrelsen gör vårt yttersta för att ditt boende ska bli så bra som möjligt. Styrelsen består av nedanstående medlemmar och vi är indelade i olika huvudsakliga ansvarområden, Boendegruppen, Fastighetsgruppen och Ekonomi.
Styrelsen har möte månadsvis, vanligen andra onsdagen i månaden (ej Juli) då beslut om bland annat nya medlemmar fattas.

Ali Mohammadian  
Ordförande (Ledamot)

Per Eriksson
Sekreterare, Ekonomi (Ledamot)

Azin Taheri       
Boende (Ledamot)

Peter Theorin            
Boende (Ledamot)

Gunnel Kock 
Fastighet (Ledamot)

Daniel Fathi-Najafi
Fastighet (Suppleant)

Erik Bengtsson
Fastighet (Suppleant)

Valberedningen
Valberedningens uppdrag är att inför föreningens årliga stämma nominera en styrelse. Detta genomförs genom att intervjua och aktivt söka efter blivande styrelseledamöter inom föreningen. Den nuvarande valberedningen består av: Michael Andersson och Gunilla Henkler Morton.
Våren 2021 är behovet av nya personer till styrelsen extra stort, intresserad av att medverka i styrelsen?
Kontakta då Michael på mail.