Styrelsen
Vi i styrelsen gör vårt yttersta för att ditt boende ska bli så bra som möjligt. Styrelsen består av nedanstående medlemmar och vi är indelade i olika huvudsakliga ansvarområden, Boendegruppen, Fastighetsgruppen och Ekonomi.
Styrelsen har möte månadsvis, vanligen andra onsdagen i månaden (ej Juli) då beslut om bland annat nya medlemmar fattas.

Jessica Simonsson        
Ordförande (Ledamot)

Anders Sundbeck Larsson       
Ekonomi (Ledamot)

Daniel Fathi-Najafi      
Ekonomi (Suppleant)

Thomas Sevreus        
Sekreterare (Ledamot)

Britta Wikholm     
Boende (Ledamot)

Erik Bengtsson        
Fastighet (Ledamot)

Henning Karlsson
Fastighet (Suppleant)

Azin Taheri
Boende (Ledamot)

Karin Göransson            
Fastighet (Ledamot)

Valberedningen
Valberedningens uppdrag är att inför föreningens årliga stämma nominera en styrelse. Detta genomförs genom att intervjua och aktivt söka efter blivande styrelseledamöter inom föreningen. Den nuvarande valberedningen består av: Michael Andersson, Ida Lindahl och Gunilla Henkler Morton.
Intresserad av att medverka i styrelsen? Kontakta då Michael på mail.