Styrelsen
Vi i styrelsen gör vårt yttersta för att ditt boende ska bli så bra som möjligt. Styrelsen består av nedanstående medlemmar och vi är indelade i olika huvudsakliga ansvarområden, Boendegruppen, Fastighetsgruppen och Ekonomi.

Johan Enqvist        
Ordförande

Karin Lundin        
Suppleant (Fastighet)

Anders Sundbeck Larsson       
Ledamot (Ekonomi)

Thomas Sevreus        
Sekreterare

Britta Wikholm     
Ledamot (Boende)

Erik Bengtsson        
Ledamot (Fastighet)

Henning Karlsson
Ledamot (Fastighet)

Jessica Simonsson              
Ledamot (Boende)

Johan Andreasson              
Suppleant (Boende)

Valberedningen
Valberedningens uppdrag är att inför föreningens årliga stämma nominera en styrelse. Detta genomförs genom att intervjua och aktivt söka efter blivande styrelseledamöter inom föreningen. Den nuvarande valberedningen består av: Michael Andersson, Ida Lindahl och Gunilla Henkler Morton.
Intresserad av att medverka i styrelsen? Kontakta då Michael på mail.