Gårdsprojektet

Just nu håller vi på att färdigställa gårdshuset och vi kommer snart att kunna hälsa ett antal nya medlemmar välkomna till vår förening.

G-P skriver om vårt gårdshus.

Energiutmaningen

Med anledning av att vi bor i en äldre byggnad som ständigt kräver underhåll är vi med i ett projekt kallat Energiutmaningen. Projektet syftar till att ta fram energisparande åtgärder och därmed sänka föreningens energikostnader och miljöpåverkan.