Energiutmaningen

Med anledning av att vi bor i en äldre byggnad som ständigt kräver underhåll är vi med i ett projekt kallat Energiutmaningen. Projektet syftar till att ta fram energisparande åtgärder och därmed sänka föreningens energikostnader och miljöpåverkan.

Fönsterbyte och fasadprojekt

Våren 2020 - våren 2021 genomfördes ett omfattande projekt i Brf Västgötagan. Samtliga fönster och balkongdörrar för boende i huvudfastigheten (ej vindsvåningar) byttes. Dessutom byttes samtliga portar samt att det genomfördes en stor fasadrenovering. 

"Slutmöte" hölls V17-2021.