Gårdsprojektet

Just nu håller vi på att ansöka om bygglov för att få bygga till och bygga om gårdshuset till lägenheter. Nedan visas ett exempel på hur fasaden kan komma att se ut.

Energiutmaningen

Med anledning av att vi bor i en äldre byggnad som ständigt kräver underhåll är vi med i ett projekt kallat Energiutmaningen. Projektet syftar till att ta fram energisparande åtgärder och därmed sänka föreningens energikostnader och miljöpåverkan.