Pågående/kommande projekt

2022: Relining av samtliga stammar i den stora fastigheten, färdigställt i början av hösten (september).
2022-2024: OVK inkl åtgärder för att få ett godkänt resultat.
2023-2024: Inga övriga stora projekt planerade

Fönsterbyte och fasadprojekt

Våren 2020 - våren 2021 genomfördes ett omfattande projekt i Brf Västgötagan. Samtliga fönster och balkongdörrar för boende i huvudfastigheten (ej vindsvåningar) byttes. Dessutom byttes samtliga portar samt att det genomfördes en stor fasadrenovering. 

"Slutmöte" hölls V17-2021.