Gårdsprojektet

Gårdshuset är nu färdigställt och inflyttningen klar.

G-P skriver om vårt gårdshus.

Energiutmaningen

Med anledning av att vi bor i en äldre byggnad som ständigt kräver underhåll är vi med i ett projekt kallat Energiutmaningen. Projektet syftar till att ta fram energisparande åtgärder och därmed sänka föreningens energikostnader och miljöpåverkan.