Andrahandsuthyrning

Uthyrning av lägenheter i andrahand kan i undantagsfall medges under en kortare period. Finns det önskemål om att hyra ut i andrahand ska du skriftligen ansöka och få godkännande om detta hos styrelsen innan uthyrningen påbörjas. Andrahandsuthyrning under enstaka dygn och veckor, via tex. AirBnB, är inte tillåtet och kan leda till uteslutning ur föreningen.

Vid beviljad andrahandsuthyrning tillkommer en avgift om 10% av prisbasbeloppet enligt 2 kap 6 och 7§§ socialförsäkringsbalken (2010:110). Om en lägenhet uthyrs i andra hand under del av år, beräknas den högst tillåtna avgiften efter antalet månader lägenheten är uthyrd.
 
Till stöd för sin bedömning använder föreningen den praxis som utarbetats av Bostadsrätterna.