Andrahandsuthyrning

Du kan under vissa förutsättningar hyra ut din lägenhet i andra hand men du måste ha styrelsens tillstånd!
Uthyrning av lägenheter i andrahand kan i undantagsfall medges under en kortare period om minst sex månader och max två år. Kom ihåg att be om ett nytt godkännande av styrelsen, om du önskar fortsätter din andrahandsuthyrning. Andrahandsuthyrning är alltid tidsbegränsad. Finns det önskemål om att hyra ut i andrahand ska du skriftligen ansöka och få godkännande om detta hos styrelsen innan uthyrningen påbörjas. Formulär för ansökan finns längst ner på denna sida.

Andrahandsuthyrning innebär att du själv bor på annan plats och låter någon annan bo i din lägenhet. Det kan finnas många orsaker till att man under en kortare tid vill hyra ut, till exempel kan man vilja provbo med någon under en tid, eller att man vill studera på annan ort. Även tillfälliga byten med annan lägenhetsinnehavare är likställd med andrahandsuthyrning. Allt boende, i en eller annan form, av utomstående, och du inte själv bor där samtidigt (även om du är skriven på adressen), är likställt med andrahandsuthyrning, oavsett tidsperiod. Det spelar ingen roll om betalning sker eller om det är gratis. Utan styrelsens tillstånd är din uthyrning en olovlig andrahandsuthyrning.
 
Till stöd för sin bedömning använder föreningen den praxis som utarbetats av Bostadsrätterna.
 

Korttidsuthyrning eller andrahandsuthyrning under enstaka dygn eller veckor via tex. sajter som AirBnB eller liknande tillåts inte och kan leda till uteslutning ur föreningen, via Hyresnämnden. BRF Västgötagatan har dessa regler eftersom det är viktigt för medlemmarna att veta vem ens grannar är och att alltid veta vem som har ansvaret för en viss lägenhet, exempelvis vid olycka eller störning.
Vid beviljad andrahandsuthyrning tillkommer en avgift om 10% av prisbasbeloppet enligt 2 kap 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110). Om en lägenhet uthyrs i andra hand under del av år, beräknas den högst tillåtna avgiften efter antalet månader lägenheten är uthyrd. Betalningsansvaret för denna avgift ligger alltid på bostadsrättshavaren. Bostadsrättshavaren ansvarar också för hyresgästen och att denne följer de ordningsregler som finns i föreningen.

Sammanfattningsvis:
Du ska alltid ha tillstånd från styrelsen att hyra ut i andra hand, oavsett längd på uthyrning.
·         Uthyrningstiden är tidsbegränsad.
·         Ett tillstånd gäller endast en namngiven hyresgäst. Flyttar någon annan in krävs nytt tillstånd.
·         Ansökan ska lämnas in till styrelsen i god tid, på särskild blankett med listat skäl för andrahandsuthyrning.
·         Hyr du ut i andra hand utan styrelsens tillstånd kan detta leda till uteslutning ur BRF Västgötagatan.