Ordningsregler Balkonger

Du bidrar till trivsel och gemenskap genom att visa hänsyn och omtanke om grannarna, huset och bostaden.

·      
Anpassa ljudnivån på balkongen så att du inte stör dina
         grannar. Musik med låga frekvenser såsom t.ex. basljud
         hörs mer än en ”spetsigare” tonbild.

·       Grillning på balkong är tillåtet med el/gasolgrill.

·       Det är ej tillåtet att placera blomlådor på utsida av balkong-
        eller altanräcke samt att skaka mattor och sängkläder från
        fönster eller balkong.

·       Det är inte tillåtet att mata fåglar från fönster eller balkong.
 
·       Vid vattning eller rengöring på balkonger ska hänsyn tas
        till grannar. 

·       Rökning ska ske så att grannar ej störs och fimpar eller
        snus ska egenhändigt omhändertas.

·       Om du som medlem av någon anledning blir störd så
         prata i första hand med den som stör.