Brandlarm

Föreningen rekommenderar att varje lägenhetsinnehavare installerar brandvarnare för sin egen och övriga boendes säkerhet.

Brandlarm finns i de nybyggda lägenheterna på 5:e våningen. Detta larm är integrerat i elsystemet och är kopplat till brandvarnare på respektive våningsplan.
Inga batterier skall bytas i dessa brandvarnare. Kontrollera att den röda lysdioden på brandvarnaren blinkar ca var 30:e sekund.

Inne i varje lägenhet på 5:e våningen finns en brandlarmssiren som ljuder när detektor har utlösts. Dessa ljuder bara i respektive lägenhet och har ingen vidarekoppling.