Elektricitet

Elcentral
Alla lägenheter är utrustade med en elcentral.

Elmätare
Elmätaren sitter i trapphuset utanför lägenheterna. De nya lägenheterna på entréplan har mätare i källaren. Vill ni kontrollera er mätarställning kontakta styrelsen. 
Meddela också ditt mätarplatsnummer, numret finner du på din säkringscentral.

Jordfelsbrytare
En del lägenheter är utrustad med jordfelsbrytare. Detta är en säkerhetsåtgärd så att man inte kan få elektriska stötar från t.ex. en trasig lampa. Utrustning för 220V kan då användas i badrum och på toalett, t.ex. hårtork och rakapparat.
Om jordfelsbrytaren löser ut blir det mörkt i hela lägenheten. För att få tillbaka strömmen, vrid eller fäll upp handtaget på jordfelsbrytaren (röd pil). Alla uttag, lampor och spis ligger anslutna till jordfelsbrytaren.

Säkringar
De flesta säkringar i lägenheterna är automatsäkringar. När säkringen går fälls det svarta handtaget ner på automatsäkringen. Drag ut alla kontakter och släck alla lampor som går på säkringen innan ni fäller upp handtaget igen. Slå sedan på lampa efter lampa och sätt i kontakterna en efter en. På detta sätt kan ni lokalisera eventuell felaktig elapparat.

Jordning
All elektrisk utrustning som kopplas in i lägenheten skall vara jordad, även takarmatur. Om den elektriska utrustningen är försedd med Europakontakt, (den smala fastgjutna kontakten) får den anslutas utan att vara jordad.

Elavbrott
Kontrollera att inte jordfelsbrytaren har löst ut. Kontrollera att ingen säkring i elcentralen har löst ut. Huvudsäkring finns på mätartavlan. Titta om ljuset lyser i trapphuset. Lyser det inte i trapphuset tyder det på att elleveransen till hela fastigheten är bruten.