Informationsbrev skickas ut via mail ca 1 gång/månad (strax efter att styrelsen har haft möte vilket normalt sker första veckan i varje månad).