I källaren har du ditt förråd.
Det ingår i avgiften och är ämnat för de saker du vill förvara.