Beställning av portnycklar

Behöver ni ytterligare portnycklar beställs dessa hos Södra Vägens Låsservice med blankett ni finner till höger.
För att de ska tillverka ytterligare portnycklar krävs styrelsens godkännande.
Maila blanketten till brfvastgotagatan@gmail.com
Kostnaden för nyckelkopiering ska betalas av bostadsrättsinnehavaren.