Renovering och ombyggnad.

Samtliga renoveringar och ombyggnader skall anmälas till styrelsen i god tid, senast fyra (4) veckor innan planerad start. Ombyggnationer skall godkännas av styrelsen, gäller det renovering av våtutrymmen skall dessa dessutom besiktigas av föreningens partner Inspector, för att säkerställa för både förening och medlem att rätt kvalité hålls och att regler och krav efterlevs. OBS att denna besiktning bekostas av medlemmen. För mer information, se dokument ”Information om renovering eller ombyggnad”

Vid köksrenovering skall kolfilterfläkt installeras och läckageskydd/droppskydd under vask, kyl, frys och diskmaskin skall monteras. Droppskydd skall vara synligt ett par centimeter för att ev. läckage skall gå att upptäcka, inte dolt bakom sockel.

Om en vägg ska rivas vill styrelsen få kopior på planer/ritningar samt ett utlåtande från byggnadsingenjör som bekräftar att föreslaget arbete kan utföras utan att det påverkar/skadar den bärande konstruktionen/fastigheten.

För anmälan till styrelsen använder du blankett ”Anmälan till styrelsen om renovering och ombyggnad (skrivbar)”. Denna läggs i föreningens brevlåda, Västgötagatan 9.
 
Vid start av renovering eller ombyggnad skall blankett ”Information i trapphus inför och under renovering eller ombyggnad (skrivbar)” sättas upp i aktuellt trapphus för att informera grannar om  ev. störningar.

Pga problem med fukt i källaren är det viktigt att all renovering på plan 1 sker med material som kan andas. Klä exempelvis inte in smygarna mot tegelväggen med skivmaterial eller annat organiskt material. Putsa och spackla med diffusionsöppen lösning så att väggen kan andas. Vänligen ta kontakt med styrelsen om du har frågor angående detta.

Observera att det finns ett "automatiskt" sprinklersystem i alla vindsvåningar, detta måste beaktas vid renovering i dessa lägenheter. Kontakta styrelsen om du har frågor om detta. GE Sprinkler nås på 0340-669 943.
Återvinningsmaterial och sopor kan läggas på trottoaren i godkända säckar. Säckarna bör inte ligga över natten  men absolut inte över en helg.