Renovering och ombyggnad.

Samtliga renoveringar och ombyggnader skall anmälas till styrelsen i god tid, senast fyra (4) veckor innan planerad start. Ombyggnationer skall godkännas av styrelsen, gäller det renovering av våtutrymmen skall dessa dessutom besiktigas av föreningens partner Inspector, för att säkerställa för både förening och medlem att rätt kvalité hålls och att regler och krav efterlevs. Denna besiktning bekostas av föreningen. För mer information, se dokument ”Information om renovering eller ombyggnad”

Vid köksrenovering skall kolfilterfläkt installeras och läckageskydd/droppskydd under vask, kyl, frys och diskmaskin skall monteras. Droppskydd skall vara synligt ett par centimeter för att ev. läckage skall gå att upptäcka, inte dolt bakom sockel.
 
För anmälan till styrelsen använder du blankett ”Anmälan till styrelsen om renovering och ombyggnad (skrivbar)”. Denna läggs i föreningens brevlåda, Västgötagatan 9.
 
Vid start av renovering eller ombyggnad skall blankett ”Information i trapphus inför och under renovering eller ombyggnad (skrivbar)”sättas upp i aktuellt trapphus för att informera grannar om  ev. störningar.