Vindslägenheterna - takfönster

Du som bor i vindslägenhet har ett antal takfönster (VELUX), det är viktigt att dessa takfönster underhålls och det är ditt ansvar som medlem att sköta om det löpande underhållet. Det regnar och blåser mycket i Göteborg och detta medför extra slitage och därmed risk för läckage, styrelsen rekommenderar att du gör en översyn av dina takfönster (ex tätningslisterna) en gång/år. 

Behöver du hjälp med översynen kan du vända dig till Göteborgs Fönsterrenovering. www.goteborgsfonster.se.

Behöver du hjälp med att byta gardinerna till dina takfönset kan du vända dig till JFG Byggmontage, www.jfgbygg.se.

Det finns så klart ytterligare aktörer på marknaden som du kan vända dig till när du behöver hjälp med dina takfönster.

Om det läcker in från något av dina takfönster får du gärna kontakta styrelsen men om det inte kan konstateras att det beror på något uppenbart fel i konstruktionen e dyl beror det sannolikt på bristande underhåll och då är det du som medlem som ansvarar för och bekostar att det åtgärdas.