Vatten

Avstängningskranar
I varje lägenhet finns separat avstängning av både varmt och kallt vatten.

Vån 1-4: Avstängningar finns på minst två ställen i varje lägenhet.

1. Badrum, ibland på två ställen
2. Kök, oftast under diskbänk
3. Separat toalett, där sådan finns

Avstängningar finns av två modeller. Har man avstängning enligt bild finns inget fast vred för avstängning. Denna typ av kran kan stängas av med en skruvmejsel, sexkantsnyckel eller löst vred. Kranen stängs av genom att vridas 90 grader. En del lägenheter har avstängning av vatten i källaren, fastighetsskötaren vet var.
 

Vån 5-6: Avstängning finns på ett centralt ställe för både vatten och värme, informera dig var dessa reglage finns för att undvika skador vid eventuellt läckage.
Har man avstängningskranar med ett svart vred skall vredet stå “längs” med ledningen när det är påkopplat och vridet 90 grader, “tvärs” ledningen, när det är avstängt.
Titta gärna efter var dessa kranar finns, och visa övriga i hushållet placeringen. Detta för att alla skall veta hur man stänger av vattnet och därmed undviker stora skador vid en eventuell vattenläcka.

Underhåll
För att det skall vara lätt att vrida dessa kranar bör de vridas fram och tillbaka 1 eller 2 gånger per år.
Vid en eventuell vattenläcka, försök att så snabbt som möjligt stänga dessa kranar i det utrymme där läckan finns. Om inte detta skulle lyckas, försök omedelbart att nå fastighetsskötaren. Får ni inte tag i fastighetsskötaren, kontakta snarast SOS-alarm.
 

Termostatblandare
Många duschar och badkar är utrustade med termostatblandare. För att dessa skall fungera korrekt behövs ibland en översyn. När vattnet börjar rinna långsammare eller då man inte kan få upp temperaturen kan det bero på att de filter som sitter på inloppet till termostatblandaren är igensatta. Att rengöra dessa är ganska enkelt och tar ca 30 min att åtgärda. Gör inte detta utan kunskap om hur arbetet skall utföras. Rengöring av dessa tillhör inte fastighetens åtagande utan den enskilde bostadsrättsinnehavaren.
Naturligtvis sköter föreningen detta hos hyresgäster.