Information

Byggnadsår: 1888.
Ombyggnader:
År 2000, ombyggnation av kallvind till vindslägenheter.
År 2005, alla bottenvåningens lokaler utom två gjordes om till bostadsrätter.
År 2017, byggdes gårdshuset om och till för att ge plats för 9st nya lägenheter.
År 2020, byte av samtliga fönster och balkongdörrar för boende i huvudfastigheten (ej vindsvåningar). Även byte av samtliga portar samt omfattande fasadrenovering.
År 2021, relining av stammar påbörjades under hösten. Pågick i olika etapper även 2022 och var klart i början av hösten 2022.
Grundförstärkning: Utförd 2002. Värmejustering: Utförd 2016.
Dränering: Utförd 2017. El: All el byttes 1975-1980.
Ventilation: Mekanisk ventilation samt självdrag.
Det att det är förbjudet att elda i kakelugnar/ öppna spisar förutom i vindslägenheterna.
Fönster: I vindslägenheterna är det träfönster med tvålufts glas. I övriga lägenheter pågår byte av fönster, detta beräknas vara klart i början av 2021.
Underhållsansvar balkonger: 
Garage & parkering: Boendeparkering finns kring fastigheten och parkeringar för besökande finns i närheten.
Avgiften: I avgiften ingår värme, varmvatten, internet via Bahnhof, TV ("standardutbud") från Tele2 (i gårdshuset distribueras även TV via Bahnhof), tillgång till gemensam tvättstuga samt förråd i källaren.
Månadsavgift: Månadsavgifterna höjdes med 10% fr o m 221001 (senaste höjningen innan dess skedde 2010). Månadsavgifterna höjdes med ytterligare 20% fr o m 230101. Den första höjningen hade en stark koppling till de stora projekt som har genomförts senaste åren, den andra höjningen är en anpassning till det höjda kostnadsläget (framförallt ökade räntekostnader på föreningens krediter). Föreningen höll en extrastämma 2023-11-22 för att ta ställning till frågan om kapitaltillskott till föreningen. Beslutet blev att genomföra ett kapitaltillskott på totalt 10 miljoner kronor, fördelat efter bostadsrätternas andelstal. Detta beslut ska fastställas av Hyresnämnden innan det kan genomföras. Fr o m 240101 höjdes månadsavgifterna med 10%.
Bredband: Höghastighets internet, Bahnhof, (1000mbit/1000mbit) ingår i avgiften.
Överlåtelse: Kontaka styrelsen via kontaktformuläret här på hemsidan för mer information om godkännande av ny medlem, besiktning av våtutrymmen m m.

Förvaltning av föreningen: Teknisk förvaltning, Lars Johansson, info@dorrteknik.se. 
                                           Ekonomisk förvaltning Bodin ekonomi.

Juridiska personer som medlem vid förvärv av bostadsrätt för bostadsändamål tillåts ej!

Dokument

Ytterligare frågor?