Hemförsäkring för Bostadsrätt.

Krav på Bostadsrättstillägg till hemförsäkringen

Den som äger en bostadsrätt ska ha både en hemförsäkring (försäkring för lösöre) samt ett tillägg för bostadsrätt. Det senare är till för att täcka det ansvar bostadsrättsägaren har mot föreningen och grannar avseende skador på väggar, tak, golv, fast inredning. Brand och vattenskador kan lätt sprida sig i en fastighet och om bostadsrättsägaren är skadevållande - även genom vårdslöshet - kan denne bli skadeståndsskyldig mot föreningen och grannar.
Från den 1 mars 2024 har föreningen tecknat en kollektiv försäkring för bostadsrättstillägget. Som medlem behöver du inte längre teckna detta individuellt, men du behöver förstås hemförsäkring för allt ditt lösöre i lägenheten.