Cyklar och motorcyklar

Uppställning för cykel finns tillgänglig det högra huset på gården, samt i porten på Smålandsgatan för cyklar som används frekvent. Ett litet cykelställ finns även på gården brevid återvinningshuset.
Stora motorcyklar skall stå i porten på Smålandsgatan och på Bohusgatan. Inga cyklar eller motorcyklar får stå
någon annanstans på gården än på anvisade platser.

Cykelkällare
Finns i källaren på Bohusgatan (ingång genom gårdsporten i hörnet). Det är bara utrymmet till höger nedanför trappan innanför den låsta dörren som är avsett för cykel- och barnvagnsparkering. Utrymmet är enbart avsett för cyklar som används, inte som förvaringsplats av cyklar. Förvaring skall ske i den boendes eget källarförråd.

Inventering
En gång om året kommer cykelkällaren att “inventeras”. I god tid före inventeringen kommer märklappar att lämnas ut så att alla kan märka sina cyklar. De cyklar som inte är märkta kommer att tas bort från cykelkällaren och övriga cykelparkeringar.

Låsning av cyklar
Cyklar får inte ställas i de yttre rummen i källaren. Cyklar får heller inte sättas fast vid avlopps- eller värmerör. Detta för att avloppsrören är av plast och kan skadas vid kraftiga ryck eller gå sönder. Isoleringen på värmerören skadas om de används som “låsningsöglor” för wirar.