Cyklar och motorcyklar

Uppställning för cykel finns tillgänglig i porten på Smålandsgatan för cyklar som används frekvent. Ett litet cykelställ finns även på gården brevid tvättstugan. Det finns även ett gemensamt cykelförråd i källaren.
Motorcyklar och mopeder får parkeras på gården så att dom inte medför olägenhet och skall ledas in och ut genom portarna. Cyklar skall placeras i cykelställen.

Inventering
En gång om året kommer cykelställen att “inventeras”. I god tid före inventeringen kommer märklappar att lämnas ut så att alla kan märka sina cyklar. De cyklar som inte är märkta kommer att tas bort från cykelkällaren och övriga cykelparkeringar.

Låsning av cyklar
Cyklar får inte ställas i de yttre rummen i källaren. Cyklar får heller inte sättas fast vid avlopps- eller värmerör. Detta för att avloppsrören är av plast och kan skadas vid kraftiga ryck eller gå sönder. Isoleringen på värmerören skadas om de används som “låsningsöglor” för wirar.