Sophantering

På gården finns sopcontainrar i porten mot Bohusgatan. Alla sopor skall läggas i de kärl som finns. Sopor eller annat avfall får under inga omständigheter ställas utanför kärlen.

Hushållssopor
I de mörkgröna soptunnorna märkta restavfall läggs vanliga torra hushållssopor, väl inslagna. Se till att tunnorna alltid är stängda. Skulle de första vara fulla, gå vidare till nästa och ni får inte under några omständigheter ställa sopor på marken utanför eller fylla tunnorna så att de inte går att stänga. Avvakta med att slänga soporna tills nästa tömning har skett!

Organiskt avfall
Organiskt och komposterbart avfall i förslutna papperspåsar läggs i de sopkärl som är avsedda för detta (bruna).

Batterier
Närmaste röda behållare märkt batterier finns vid återvinningsstationen i hörnet Sten Sture gatan - Engelbrektsgatan.

Ytterligare behållare

• Pappersförpackningar/wellpapp

• Tidningar

• Plastförpackningar hårda och mjuka

• Metallförpackningar

• Glas, färgat och ofärgat