Sophantering

På gården finns sopcontainrar i porten mot Bohusgatan. Alla sopor skall läggas i de kärl som finns. Sopor eller annat avfall får under inga omständigheter ställas utanför kärlen.

Hushållssopor
I de mörkgröna soptunnorna märkta restavfall läggs vanliga torra hushållssopor, väl inslagna. Se till att tunnorna alltid är stängda. Skulle de första vara fulla, gå vidare till nästa och ni får inte under några omständigheter ställa sopor på marken utanför eller fylla tunnorna så att de inte går att stänga. Avvakta med att slänga soporna tills nästa tömning har skett!

Organiskt avfall
Organiskt och komposterbart avfall i förslutna papperspåsar läggs i de sopkärl som är avsedda för detta (bruna).

Elektronik
I den nya behållaren märk elektronik kan du slänga produkter som TV-apparater, bildskärmar, datorer, radioapparater, dammsugare, kontorsmaskiner, bröd-rostar, mikrovågsugnar o.dyl.

Lysrör, glödlampor och lågenergilampor
Det finns tre separata behållare för detta. En större blå för lysrör och en röd behållare var för glödlampor respektive lågenergilampor. Var vänlig att upp-märksamma skillnaden och släng rätt lampa i rätt behållare!

Batterier
Ytterligare en röd behållare märkt batterier finns till förfogande, denna är ämnad för just batterier.

Ytterligare behållare

• Pappersförpackningar/wellpapp

• Tidningar

• Plastförpackningar hårda och mjuka

• Metallförpackningar

• Glas, färgat och ofärgat